Oppussing av bolig hvor man oppdager fuktskader

Søk i dag helt uforpliktende og gratis hos Axo Finans.

Når man kjøper gamle boliger, enten det er hus eller leiligheter, så vil man ofte få beskjed om at boligen selges som den er. Det betyr at du selv må sjekke i hvilken stand boligen er. Hvis du selv er usikker på om du kan vurdere dette, så bør du ha med deg personer på visning som kan vurdere hva tilstanden på boligen er. Mange blir bekymret når man ser tegn til fukt, og det kan være god grunn til det, men det betyr ikke at man ikke kan pusse opp en bolig som har vært utsatt for fuktskader. I noen tilfeller opplever man fuktskader i bolig man allerede eier, og det er ikke alltid at er en forsikringssak, og da må man i mange tilfeller enten selv utføre jobben, eller man må betale noen for å gjøre det. Uansett er det viktig at jobben utføres riktig for at man skal unngå problemer på et senere tidspunkt.

Vi kjøpte et hus hvor byggingen startet på slutten av 1800-tallet, og på visningen ble vi oppmerksom på fuktskader som vi visste vi måtte håndtere dersom huset ble vårt. Selv om man velger å ta risikoen forbundet med fuktskader, så er det vanskelig å være helt sikker på omfanget før man starter med å fjerne skadet materiale. Vi kunne se tydelige tegn til fukt nedover hele veggen i stua som strakk seg fra loft til kjeller. Omfanget var uklart, og man visste ikke helt lenger hvordan veggene var bygget. Selv om vi konsulterte tidligere eiere, var det ikke lett å finne ut hva vi ville finne når vi tok bort veggplatene.

Forberedelser før oppussing kan starte

Før man pusser opp, må man fjerne alle skadde materialer, i tillegg til at man må være sikker på at all fukt er tørket opp. Men det er ikke nok å kun tørke opp fukt. Hvis du har fått fukt i huset, så er det en grunn til det. Selv om du får tørket opp fukten og ikke oppdager ny fukt etter å ha observert en måned eller to, så kan noen lekkasjer være avhengig av vær og vindretning. For eksempel hadde dette huset manglende fuktsperre som man kun oppdaget når man hadde kraftig regnvær og vinden kom fra nord-øst. Det er mest vanlig med vind fra vest i dette området ved sjøen på Sørlandet. Hvis man finner ut under hvilke værforhold lekkasjen dukker opp, så kan man simulere de samme værforholdene ved hjelp av enkle hjelpemidler som hageslangen.

Alle tegn til fukt betyr at du bør sjekke under overflatene hvor du ser tegn til fukt. Fuktdannelse vil ikke alltid vises som fukt på øverste overflate. I noen tilfeller vil man kun se markeringer på materialene som er tørket opp. Det betyr ikke at det er tørket på nivået under. Hvis du har mistanker om fukt på en overflate, så er det dermed viktig å fjerne øverste overflate for å sjekke neste nivå. I noen tilfeller må man rive ned til reisverket, og forhåpentligvis er ikke reisverket skadet. Selv dette kan fikses, men det er noe mer omfattende hvis man for eksempel har en råtten bunnsvill på huset. Når man har tatt bort alle overflater som er skadet av råte, så kan man begynne å tørke skaden. Man behøver ikke alltid å fjerne alt før man starter med tørkingen, men man kan få behov for å fjerne det likevel før man reparerer skaden eller pusser opp rommet. Har man for eksempel tapet på mur eller betong, kan det være nok å lage kutt i tapeten med kort avstand i mellom eller i et rutemønster for å starte tørkingen. Tørkingen kan utføres med en byggtørker, men det kan også være nok med vanlig oppvarming av rommet. Det ikke alle er klar over, er at det ikke alltid er nok med et par dager for å få tørket fukten. I noen tilfeller kan det ta uker før veggene er tørre nok til at man kan bygge opp rommet igjen. For å sjekke dette, kan man anskaffe seg en billig fuktmåler. Når man får fukten ned til rundt 10-12% på reisverket, så er det ok å bygge opp rommet igjen.

Lokaliser grunnen til fuktskaden

Men før man starter å bygge opp et rom som har hatt fukt, så må man finne ut hvorfor det er fukt i rommet. For eksempel kan man oppleve at man har et åpent vindu det ofte regner inn fra. Da er det lurt å sikre veggen vinduet står på slik at den tåler vannet som kan komme inn og at fukten ikke trekker inn i treverket. Det vanligste er at man for eksempel har lekkasjer fra tak (for eksempel rundt kvist eller pipe), monterte vinduer eller fra vegger. Før man fikser rommet på innsiden må man da fikse taket slik at det ikke lenger lekker. Kommer fukten fra vegger, så må man sjekke veggen utenfra og inn. Ikke nøy deg med å sjekke overflaten, men løsne på kledningsbord for å sjekke at tetningspappen på innsiden er ok, og hvis ikke, så benytt tetnings-tape eller liknende for å sikre at vann ikke kommer inn.

Oppussing av boliger med fuktskader kan være kostbart, spesielt hvis man benytter seg av håndverker for å utføre jobben. Hvis det er en skade, kan det være mulig at den dekkes av forsikringen, men hvis man med viten og vilje tok over en bolig med fukt, kan det være man selv må finansiere reparasjonen. Man kan velge å benytte seg av forbrukslån uten sikkerhet for å få utført prosjektet. Det finnes flere muligheter for å finne forbrukslån som passer til jobben man skal utføre. Lånmeglere som Axo Finans eller Centum Finans vil kunne gi råd å hjelpe deg med å finne frem til de beste betingelsene for forbrukslån som du kan få. Du kan søke uforpliktende om lån uten sikkerhet på inntil 500000 kr med raskt svar. Du kan ellers sjekke våre øvrige artikler for mer informasjon, eller klikk «Home» for å finne ut hvilke tilbydere av lån uten sikkerhet som har de beste tilbudene.