Oppussing av kjeller med fukt

Søk i dag helt uforpliktende og gratis hos Axo Finans.

Når man har et eldre hus er det ofte mye å hente ved å innrede kjelleretasjen for å få plass til familien eller for å legge til rette for et rom for hobby eller for jobb. Mange ønsker flere rom i gamle hus, og da er det lett å tenke på kjelleretasjen. Det er derimot ikke alltid så enkelt. I gamle hus ble det ikke lagt til rette for at man skulle innrede kjelleren, og man hadde ikke alltid lagt inn de fuktsperrene som man er vant til i nye hus. Men det finnes løsninger.

Hvis man skal følge råd fra ekspertene som ofte kommer inn for å rydde opp når noe er gått galt, så er det viktig at man jobber med husets byggeteknikk, og ikke mot den. Når man bygger nye hus i dag, så bygger man disse med fuktsperrer i alt fra grunnmur til loft. I noen tilfeller kan man ende opp med å bygge huset så tett at man likevel får fuktproblemer fra innsiden. For eksempel kan man finne tilfeller hvor man ikke har introdusert nok lufting i nye hus og man opplever at man må bygge nytt tak bare 10 år etter huset er bygget. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle hvis man har designet huset riktig, men det er en risiko som man kan oppleve. Vi har opplevd dette ved flere anledninger med inspeksjon i hus som er bygget av profesjonelle utbyggingsselskaper og snekkerfirmaer de siste 10 årene. Gamle hus ble bygget med naturlig luftgjennomstrømning for at man skulle unngå at fukt samlet seg et sted og ble der. Når man dermed skal innrede kjelleretasjer i hus som er bygget på denne måten, så er det viktig å tenke på at man fortsetter å ivareta nødvendig luftgjennomstrømning når man bygger. Hvis man ikke fortsetter å bygge på denne måten, kan man skape kilde for soppdanning og råte. Vi hadde nylig tilfeller av dette hvor man måtte rive innredning i kjeller på grunn av at man sperret inne fukt.

Forberedelser

Det første man må gjøre med gamle hus, er å sikre at grunnmuren er drenert og tettet på utsiden før man forsøker å innrede kjelleretasjen. Når hus ble bygget før 1960, så opplevde man ofte at grunnmuren ikke var drenert og tettet. Hvis man forsøker å bygge en tett vegg på innsiden av muren før man drenerer og tetter muren på utsiden, så vil en hver fukt som påvirker ytterveggen etter hvert fanges innenfor den tette veggen. Dette gjelder spesielt grunnmur som er under bakkenivå. Hvis grunnmuren ikke er drenert og tettet på utsiden under bakkenivå, så bør man grave oppå og drenere rundt den delen av muren som er under bakkenivå og tette den. Når dette er utført, og man sikrer at muren på innsiden er tørket godt før man begynner å innrede, så er man klar for å klargjøre den kjelleren man ønsker.

Hvordan innrede kjeller

Når man starter innredningen, så må man også ta hensyn til at man innreder en kjeller i et gammelt hus. For at man ikke skal sperre inne fukt å gi grunnlag for soppdannelse, så må man i hele konstruksjonen ta høyde for luftgjennomstrømning rundt reisverk og andre byggematerialer slik at fukt tørker opp. Man må forvente at noe fukt til en hver tid vil finnes på gulv og vegger i kjelleren i et gammelt hus, men luftgjennomstrømning vil gjøre at dette tørker opp og ikke skaper soppdannelse og råte. Under reisverk, så vil man for eksempel få nytte av å benytte grunnmurspapp mellom reisverk og mur, i tillegg til at man kan skape litt ytterligere luftgjennomstrømning ved hjelp av kiler som løfter reisverket en liten millimeter fra gulvet. Alle vegger som bygges bør bygges slik at man har et luftlag mellom treverk og mur. Man kan gjerne ha for eksempel 5 cm mellom murvegg og reisverk, og også frem til eventuell isolasjon. Man bør ikke ha fuktsperre mot yttervegg, men kan ha det på innerste flate, men ikke helt ned til gulv. Når man isolerer kjellerrom, så behøver man ikke isolere lenger enn litt nedenfor bakkenivå. Det er en fordel å la det være luft nedenfor for å ivareta luftgjennomstrømning og unngå å benytte isolasjon lenger ned enn nødvendig. Bakken vil også gi en isolasjonseffekt.

Det finnes flere måter å sikre at man innreder kjeller for å håndtere fukt, men disse rådene gir et godt grunnlag. For å utføre våre prosjekter har vi benytte oss av finansiering med lån uten sikkerhet fra via Axo Finans eller forbrukslån fra Centum Finans. Her kan man søke uforpliktende om lån uten sikkerhet på inntil 500000 kr med raskt svar. Se våre øvrige artikler for mer informasjon, eller klikk «Home» for informasjon om flere tilbydere.

Her er hvordan rommet i bildet så ut før oppussingen: