Finansiering av depositum for leie

Når man skal leie en leilighet, eller til og med når man skal finne et bofellesskap, så trenger man å stille med depositum i de fleste tilfeller. Noen utleiere har forsøkt seg med utleie uten depositum, men de fleste av disse har opplevd at de har fått inn leieboere som ikke betaler eller som forårsaker skader på leiligheten. Dermed har også disse sett seg nødt til å benytte depositum for å sikre at de ikke taper penger på utleie av leiligheten. Det er dermed en god grunn til at man benytter seg av depositum, og som leietaker, så er dette noe man bare må forholde seg til. Men hva gjør man da hvis man ikke har nok penger satt til side til et depositum? Når man skal leie sin første leilighet, for eksempel i forbindelse med studier, så er det mange som ikke har disse pengene på konto. Det er mange utgifter forbundet med å etablere seg på et nytt sted, og hvis ikke foreldre kan bidra med alt dette, så må man på et eller annet vis skaffe disse pengene til veie selv. Man mottar studielån når man flytter bort for å studere, men utleiere skal ha inn depositum før man mottar studielånet.

Det finnes heldigvis noen muligheter dersom man ikke allerede har penger på konto til depositum for leiligheten man ønsker. Man kan velge å benytte seg av en lånmegler for å ta opp et forbrukslån for å dekke depositum og eventuelt andre utgifter. Dette kan være en mulighet som passer for mange. Man betaler litt ekstra når man låner pengene, men dersom man ikke har pengene allerede, så er dette et bra alternativ. Det finnes mange tilbydere av forbrukslån, og for å finne best mulig betingelser kan man benytte seg av lånmegler som skaffer deg tilbud fra alle sine relevante samarbeidspartnere slik at du kan velge det beste alternativet. Dette er et tilbud som ikke er bindende og man står helt fritt til å velge det tilbudet man ønsker. Alternativt finnes det noen utleiemeglere som benytter seg av forsikringsløsning i stedet for depositum. Med dette alternativet betaler man vesentlig mindre. I noen tilfeller kan kostnaden for denne typen forsikring være 1/10 av depositumet. Man får ikke disse pengene tilbake ved endt leieforhold, men det er en kostnad for å kjøpe forsikringen.

Depositum med forbrukslån

Hvis man ønsker å benytte seg av et forbrukslån for å dekke depositumet, så kan man helt uforpliktende fylle ut en søknad hos lånmeglere som Axo Finans eller Centum Finans. Man får raskt et tilbud fra de av partnerne deres som ønsker å gi deg et tilbud, og så kan du ta et valg i forhold til hvilke betingelser du ønsker å benytte. Dersom du ikke ønsker å benytte tilbudene, så står du fritt til å forkaste alle inntil du har signert og bekreftet en avtale. Selv om man vil få noen kostnader forbundet med et forbrukslån for depositum, så kan man redusere disse så mye som mulig ved å finne gode betingelser.

Depositumsforsikring

Noen utleiemeglere tilbyr også depositumsforsikring som et alternativ til depositum. Dette er dessverre ikke veldig utbredt, og man må regne med å forholde seg til en spesifikk utleiemegler for å få tilbudt leie-muligheter på denne måten.

Oppussing av bolig hvor man oppdager fuktskader

Søk i dag helt uforpliktende og gratis hos Axo Finans.

Når man kjøper gamle boliger, enten det er hus eller leiligheter, så vil man ofte få beskjed om at boligen selges som den er. Det betyr at du selv må sjekke i hvilken stand boligen er. Hvis du selv er usikker på om du kan vurdere dette, så bør du ha med deg personer på visning som kan vurdere hva tilstanden på boligen er. Mange blir bekymret når man ser tegn til fukt, og det kan være god grunn til det, men det betyr ikke at man ikke kan pusse opp en bolig som har vært utsatt for fuktskader. I noen tilfeller opplever man fuktskader i bolig man allerede eier, og det er ikke alltid at er en forsikringssak, og da må man i mange tilfeller enten selv utføre jobben, eller man må betale noen for å gjøre det. Uansett er det viktig at jobben utføres riktig for at man skal unngå problemer på et senere tidspunkt.

Vi kjøpte et hus hvor byggingen startet på slutten av 1800-tallet, og på visningen ble vi oppmerksom på fuktskader som vi visste vi måtte håndtere dersom huset ble vårt. Selv om man velger å ta risikoen forbundet med fuktskader, så er det vanskelig å være helt sikker på omfanget før man starter med å fjerne skadet materiale. Vi kunne se tydelige tegn til fukt nedover hele veggen i stua som strakk seg fra loft til kjeller. Omfanget var uklart, og man visste ikke helt lenger hvordan veggene var bygget. Selv om vi konsulterte tidligere eiere, var det ikke lett å finne ut hva vi ville finne når vi tok bort veggplatene.

Forberedelser før oppussing kan starte

Før man pusser opp, må man fjerne alle skadde materialer, i tillegg til at man må være sikker på at all fukt er tørket opp. Men det er ikke nok å kun tørke opp fukt. Hvis du har fått fukt i huset, så er det en grunn til det. Selv om du får tørket opp fukten og ikke oppdager ny fukt etter å ha observert en måned eller to, så kan noen lekkasjer være avhengig av vær og vindretning. For eksempel hadde dette huset manglende fuktsperre som man kun oppdaget når man hadde kraftig regnvær og vinden kom fra nord-øst. Det er mest vanlig med vind fra vest i dette området ved sjøen på Sørlandet. Hvis man finner ut under hvilke værforhold lekkasjen dukker opp, så kan man simulere de samme værforholdene ved hjelp av enkle hjelpemidler som hageslangen.

Alle tegn til fukt betyr at du bør sjekke under overflatene hvor du ser tegn til fukt. Fuktdannelse vil ikke alltid vises som fukt på øverste overflate. I noen tilfeller vil man kun se markeringer på materialene som er tørket opp. Det betyr ikke at det er tørket på nivået under. Hvis du har mistanker om fukt på en overflate, så er det dermed viktig å fjerne øverste overflate for å sjekke neste nivå. I noen tilfeller må man rive ned til reisverket, og forhåpentligvis er ikke reisverket skadet. Selv dette kan fikses, men det er noe mer omfattende hvis man for eksempel har en råtten bunnsvill på huset. Når man har tatt bort alle overflater som er skadet av råte, så kan man begynne å tørke skaden. Man behøver ikke alltid å fjerne alt før man starter med tørkingen, men man kan få behov for å fjerne det likevel før man reparerer skaden eller pusser opp rommet. Har man for eksempel tapet på mur eller betong, kan det være nok å lage kutt i tapeten med kort avstand i mellom eller i et rutemønster for å starte tørkingen. Tørkingen kan utføres med en byggtørker, men det kan også være nok med vanlig oppvarming av rommet. Det ikke alle er klar over, er at det ikke alltid er nok med et par dager for å få tørket fukten. I noen tilfeller kan det ta uker før veggene er tørre nok til at man kan bygge opp rommet igjen. For å sjekke dette, kan man anskaffe seg en billig fuktmåler. Når man får fukten ned til rundt 10-12% på reisverket, så er det ok å bygge opp rommet igjen.

Lokaliser grunnen til fuktskaden

Men før man starter å bygge opp et rom som har hatt fukt, så må man finne ut hvorfor det er fukt i rommet. For eksempel kan man oppleve at man har et åpent vindu det ofte regner inn fra. Da er det lurt å sikre veggen vinduet står på slik at den tåler vannet som kan komme inn og at fukten ikke trekker inn i treverket. Det vanligste er at man for eksempel har lekkasjer fra tak (for eksempel rundt kvist eller pipe), monterte vinduer eller fra vegger. Før man fikser rommet på innsiden må man da fikse taket slik at det ikke lenger lekker. Kommer fukten fra vegger, så må man sjekke veggen utenfra og inn. Ikke nøy deg med å sjekke overflaten, men løsne på kledningsbord for å sjekke at tetningspappen på innsiden er ok, og hvis ikke, så benytt tetnings-tape eller liknende for å sikre at vann ikke kommer inn.

Oppussing av boliger med fuktskader kan være kostbart, spesielt hvis man benytter seg av håndverker for å utføre jobben. Hvis det er en skade, kan det være mulig at den dekkes av forsikringen, men hvis man med viten og vilje tok over en bolig med fukt, kan det være man selv må finansiere reparasjonen. Man kan velge å benytte seg av forbrukslån uten sikkerhet for å få utført prosjektet. Det finnes flere muligheter for å finne forbrukslån som passer til jobben man skal utføre. Lånmeglere som Axo Finans eller Centum Finans vil kunne gi råd å hjelpe deg med å finne frem til de beste betingelsene for forbrukslån som du kan få. Du kan søke uforpliktende om lån uten sikkerhet på inntil 500000 kr med raskt svar. Du kan ellers sjekke våre øvrige artikler for mer informasjon, eller klikk «Home» for å finne ut hvilke tilbydere av lån uten sikkerhet som har de beste tilbudene.

Bygge terrasse eller veranda – Hvordan ta vare på den

Når våren er kommet og sommeren nærmer seg, så er det mange som ønsker å utvide eller etablere sitt uteareale slik at man kan nyte solen og sommeren på en praktisk og problemfri måte. Derfor velger mange å bruke våren til å bygge seg en terrasse eller en veranda, eller eventuelt bygge ut en man allerede har bygget. Selv om mange velger å gjøre dette ved hjelp av en snekker, så er det også mange som velger å gjøre det som et gjør-det-selv-prosjekt. Det er fullt mulig å bygge en terrasse eller en veranda selv, men du bør sjekke litt i forkant slik at du ikke ender opp med et resultat som ikke er så bra som du ønsker og at den ikke er bygget solid nok. Når du skal bygge, er det viktig å tenke gjennom noen forskjellige ting så du ikke får utfordringer med konstruksjonen over tid eller at den ikke tåler det du har tenkt å bruke den til. Du bør blant annet sikre at du har et solid fundament å bygge på og at terrassen eller verandaen er godt festet og at den er stabil. I tillegg til dette bør du tenke gjennom hva slags materialer du benytter. Varigheten på konstruksjonen bestemmes allerede når du er på byggevarehandelen. Du bør også tenke gjennom hvordan du fester materialene da det vil påvirke holdbarheten.

Når terrassen eller verandaen er ferdigbygget, så vil du også måtte behandle den riktig for å få lengst mulig levetid ut av den. Det finnes materialer i dag som skal være vedlikeholdsfrie, men selv vedlikeholdsfrie materialer krever at du tar vare på dem for å få den varigheten du ønsker. Med vedlikeholdsfrie materialer kan du slippe å beise eller å olje, men du må likevel holde terrassen eller verandaen ren slik at sopp og alger ikke får feste på overflaten. Hvis man ikke regelmessig gjør dette, så kan man likevel oppleve skade på vedlikeholdsfrie materialer over tid.

Tenk på hvordan du bygger

Når du bygger en terrasse er ofte den største jobben å sikre at man bygger på en solid flate og at basen er i vater for i å gi terrassen eller verandaen et solid grunnlag hvor vekten fordeles godt. Ved at basen er rett og solid, så har man et godt utgangspunkt for terrassen man ønsker å bygge. Det er lurt å planlegge hvordan byggverket skal være før man tar turen til byggevarehandelen. Med en god plan kan du sikre at du kjøper de varene du skal ha og at du ikke ender opp med å ta snarveier for å tilpasse planen til materialene du har kjøpt. Bruk solide materialer med solide dimensjoner, og ikke velg for lang avstand mellom bærebjelkene. Har man for lang avstand mellom bjelkene, så vil man merke at terrasseborda gir etter når du går på dem, og i verste fall kan bord eller bjelker bøyes eller knekke på grunn av vekten de utsettes for. Mange benytter et bjelkelag for bærebjelker, og et bjelkelag over det hvor man monterer terrasseplankene. Hvis man benytter solide bjelker på andre laget, i tillegg til at man har god dimensjon på nederste laget, så kan man ha 90cm mellom bjelkene på nederste lag, og på øverste lag er det vanlig man benytter 60cm mellom bjelkene. Det vil man måtte tilpasse i forhold til hvor mye konstruksjonen skal tåle eller hva den skal brukes til.

Det viktigste du må tenke på når du har planen klar og er på vei til byggevarehandelen, er hva slags materialer du ønsker å benytte. Hvis du velger å spare penger ved å kjøpe for små dimensjoner eller materialer som ikke er impregnerte, så vil du sannsynligvis angre på det over tid. Man bør kjøpe varer med solid dimensjon og man bør velge impregnerte materialer som er behandlet for utendørs bruk. Det finnes forskjellig kvalitet også på disse, og hvis man velger de billigste terrasseplankene, så kan man oppleve at disse sprekker. I dag kan man også velge planker som er behandlet slik at materialene er tilnærmet vedlikeholdsfrie. Disse er ofte vesentlig dyrere enn ordinære impregnerte materialer, men man slipper å beise eller olje dem dersom man ønsker det. Når du har valgt type materialer, så må du også bestemme deg for hvordan du ønsker å montere dem. I dag er det mer og mer vanlig at man skrur sammen både reisverk og planker. Hvis man ønsker å benytte spiker, så kan man gjerne gjøre det med reisverk, men det er vanskeligere å gjøre om eventuelle feil. Terrasseplankene bør skrus fast. Hvis man ikke skrur dem, så kan man oppleve at spiker gir etter når utsatt for mye bruk, og man kan få noen planker som er høyere en andre som kan være plagsomme for møblering og for føtter.

Beise eller olje

Mange lurer på hva som er lurest i forhold til å beise eller å olje terrassematerialer. Profesjonelle malere vil anbefale at du beiser da dette gir deg bedre varighet på materialene. Det er likevel ulemper med beis. Ved mye bruk, så vil beisede overflater synlig slites, og slitasjen kan bli ganske synlig før man skal beise neste gang. Man må også være svært nøye med overflatene når man beiser for at ikke beisen skal løsne eller flasse over tid. Hvis man velger å olje terrassen eller verandaen, så må man gjerne gjøre dette minimum annethvert år, men det er noe billigere. Det er enklere for de fleste å behandle terrassen eller verandaen med olje. I begge tilfeller så vil man beholde et resultat lengre ved å vaske og spyle overflater godt en gang i året og før neste behandling.

Vedlikeholdsfritt materiale

Det selges også vedlikeholdsfrie materialer. Disse er impregnert med et spesielt stoff som gir materialene vesentlig lengre levetid. Likevel slipper man ikke unna alt av vedlikehold. Selv konstruksjoner med denne typen materiale vil måtte rengjøres. Hvis man lar alger og sopp feste seg på denne typen materiale, så vil materialene forringes raskere enn ellers.

Når tiden kommer for å bygge terrasser eller veranda, så koster dette ofte en del kroner. Mange velger å gjøre dette ved hjelp av lån uten sikkerhet. Forbrukslån kan man for eksempel få gjennom Axo Finans eller Centum Finans. Her kan man søke uforpliktende om forbrukslån på inntil 500000 kr med svar raskt etter søknaden er sendt inn. Sjekk flere artikler på sidene våre for mer info om forbrukslån, eller klikk «Home» for mer detaljer om tilbydere.

Oppussing av kjeller med fukt

Søk i dag helt uforpliktende og gratis hos Axo Finans.

Når man har et eldre hus er det ofte mye å hente ved å innrede kjelleretasjen for å få plass til familien eller for å legge til rette for et rom for hobby eller for jobb. Mange ønsker flere rom i gamle hus, og da er det lett å tenke på kjelleretasjen. Det er derimot ikke alltid så enkelt. I gamle hus ble det ikke lagt til rette for at man skulle innrede kjelleren, og man hadde ikke alltid lagt inn de fuktsperrene som man er vant til i nye hus. Men det finnes løsninger.

Hvis man skal følge råd fra ekspertene som ofte kommer inn for å rydde opp når noe er gått galt, så er det viktig at man jobber med husets byggeteknikk, og ikke mot den. Når man bygger nye hus i dag, så bygger man disse med fuktsperrer i alt fra grunnmur til loft. I noen tilfeller kan man ende opp med å bygge huset så tett at man likevel får fuktproblemer fra innsiden. For eksempel kan man finne tilfeller hvor man ikke har introdusert nok lufting i nye hus og man opplever at man må bygge nytt tak bare 10 år etter huset er bygget. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle hvis man har designet huset riktig, men det er en risiko som man kan oppleve. Vi har opplevd dette ved flere anledninger med inspeksjon i hus som er bygget av profesjonelle utbyggingsselskaper og snekkerfirmaer de siste 10 årene. Gamle hus ble bygget med naturlig luftgjennomstrømning for at man skulle unngå at fukt samlet seg et sted og ble der. Når man dermed skal innrede kjelleretasjer i hus som er bygget på denne måten, så er det viktig å tenke på at man fortsetter å ivareta nødvendig luftgjennomstrømning når man bygger. Hvis man ikke fortsetter å bygge på denne måten, kan man skape kilde for soppdanning og råte. Vi hadde nylig tilfeller av dette hvor man måtte rive innredning i kjeller på grunn av at man sperret inne fukt.

Forberedelser

Det første man må gjøre med gamle hus, er å sikre at grunnmuren er drenert og tettet på utsiden før man forsøker å innrede kjelleretasjen. Når hus ble bygget før 1960, så opplevde man ofte at grunnmuren ikke var drenert og tettet. Hvis man forsøker å bygge en tett vegg på innsiden av muren før man drenerer og tetter muren på utsiden, så vil en hver fukt som påvirker ytterveggen etter hvert fanges innenfor den tette veggen. Dette gjelder spesielt grunnmur som er under bakkenivå. Hvis grunnmuren ikke er drenert og tettet på utsiden under bakkenivå, så bør man grave oppå og drenere rundt den delen av muren som er under bakkenivå og tette den. Når dette er utført, og man sikrer at muren på innsiden er tørket godt før man begynner å innrede, så er man klar for å klargjøre den kjelleren man ønsker.

Hvordan innrede kjeller

Når man starter innredningen, så må man også ta hensyn til at man innreder en kjeller i et gammelt hus. For at man ikke skal sperre inne fukt å gi grunnlag for soppdannelse, så må man i hele konstruksjonen ta høyde for luftgjennomstrømning rundt reisverk og andre byggematerialer slik at fukt tørker opp. Man må forvente at noe fukt til en hver tid vil finnes på gulv og vegger i kjelleren i et gammelt hus, men luftgjennomstrømning vil gjøre at dette tørker opp og ikke skaper soppdannelse og råte. Under reisverk, så vil man for eksempel få nytte av å benytte grunnmurspapp mellom reisverk og mur, i tillegg til at man kan skape litt ytterligere luftgjennomstrømning ved hjelp av kiler som løfter reisverket en liten millimeter fra gulvet. Alle vegger som bygges bør bygges slik at man har et luftlag mellom treverk og mur. Man kan gjerne ha for eksempel 5 cm mellom murvegg og reisverk, og også frem til eventuell isolasjon. Man bør ikke ha fuktsperre mot yttervegg, men kan ha det på innerste flate, men ikke helt ned til gulv. Når man isolerer kjellerrom, så behøver man ikke isolere lenger enn litt nedenfor bakkenivå. Det er en fordel å la det være luft nedenfor for å ivareta luftgjennomstrømning og unngå å benytte isolasjon lenger ned enn nødvendig. Bakken vil også gi en isolasjonseffekt.

Det finnes flere måter å sikre at man innreder kjeller for å håndtere fukt, men disse rådene gir et godt grunnlag. For å utføre våre prosjekter har vi benytte oss av finansiering med lån uten sikkerhet fra via Axo Finans eller forbrukslån fra Centum Finans. Her kan man søke uforpliktende om lån uten sikkerhet på inntil 500000 kr med raskt svar. Se våre øvrige artikler for mer informasjon, eller klikk «Home» for informasjon om flere tilbydere.

Her er hvordan rommet i bildet så ut før oppussingen:

Bør man leie eller kjøpe bolig

Søk i dag helt uforpliktende og gratis hos Axo Finans.

Når man flytter til et nytt sted av en eller annen grunn, så er det mange vurderinger man gjør fordi man er redd for å ta feil valg. Venner og kjente mener alltid de vet bedre, og forteller deg hvorfor du ikke kan ta et valg fremfor et annet, men i hovedsak er det du som bestemmer hva du ønsker å gjøre. Flere velger å leie bolig for å slippe ansvaret som følger med å eie, og hvis man ønsker det, så bør det være helt ok, også for venner som mener noe annet. Det er ikke bare økonomiske valg i livet som bestemmer om man gjør en ting fremfor en annen. Økonomisk sett, så er det mulig man har fordeler i forhold til å kjøpe en bolig på grunn av dagens marked, men man binder seg en del når man kjøper. Hvis man senere finner ut at man ikke ønsker å bo der man har valgt å bosette seg likevel, så har man faktisk ingen garanti for at det er så lett å selge boligen igjen selv om man har fått en god takst på den. Når man ønsker å finne en ny bolig, så kan man oppleve at markedet har endret seg eller at man selv sitter i en annen økonomisk situasjon enn man gjorde tidligere, og da er det ikke sikkert man kan bytte bolig like enkelt som man skulle kunne ønske seg.

Mange velger også å leie fremfor å kjøpe da de ikke nødvendigvis har bestemt seg for at de vil bli boende der de bor i dag. Hvis man kjøper en bolig i dagens marked, så er sannsynligheten stor for at verdien vil stige raskere enn om man sparer penger på en sparekonto, men for at man skal ha størst mulig sjanse for dette, så må man investere på lang sikt. Hvis man er usikker på hvor man ønsker å bo om to år, så kan det være mer praktisk å leie en bolig, med mindre man bestemmer seg for å beholde boligen selv om man flytter. Selv om de fleste vil argumentere for at du burde kjøpe en bolig, så kan det faktisk hende at du kan tape penger på det hvis du må selge igjen på etter kort tid. Man vil til tider oppleve fall i boligmarkedet, og i så tilfelle kan det ta noe tid før boligprisene igjen stiger over det man betalte for boligen.

Når det er sagt, så skal det også sies at de fleste opplever å tjene penger på boliger de for eksempel kjøper i Oslo eller andre storbyer. Kjøper man i mindre byer, så har man ikke noen garanti for dette. Det kan likevel være praktisk for mange å spare penger ved å investere i bolig. Da betaler man ned på et lån og sparer dermed i boligen i stedet for at man må være flink til å sette til side penger på sparekonto.

Mange kostnader forbundet med å etablere seg i ny bolig

Uansett om man velger å leie en bolig eller om man velger å kjøpe, så kan man oppleve at man får mye utgifter når man skal etablere seg for første gang. Enten du flytter til en ny by for å studere, eller fordi du vil starte ditt eget livet borte fra barndomshjemmet, så er det utfordringer forbundet med investeringer. Hvis man ikke har bodd på egenhånd tidligere, så kan det være man mangler det meste, som for eksempel seng, hvitevarer, sofa, tv, kjøkkenting og annet. I tillegg må man gjerne betale et depositum hvis man leier eller en egenkapital hvis man kjøper. Det er mye investeringer å forholde seg til. Da kan man velge om man bor sparsommelig inntil man har spart penger til å investere i det man ønsker, eller man kan benytte seg av et forbrukslån som man betaler tilbake etter man har investert i det man trenger. Hvis du ønsker å undersøke muligheter og priser for et forbrukslån, så kan du kontakte en lånmegler. For eksempel kan du benytte deg av Axo Finans.

Kjøp for å investere i fremtiden

Hvis man har anledning til å kjøpe en bolig, så vil de fleste oppleve at dette blir en investering for fremtiden. De fleste vil oppleve at verdien på boligen stiger, spesielt i storbyene. Når man har betalt ned en del av det opprinnelige lånet til leiligheten, i tillegg til at verdien på boligen har økt, så vil man dersom man ønsker det ha tilgang på å låne ytterligere på boligen som kan benyttes til andre investeringer. Hvis man investerer i en utleiebolig, så kan dette gi mulighet for ytterligere sparing til fremtiden.

Hvordan finne best betingelser på forbrukslån

Det finnes mange alternativer når man skal benytte seg av forbrukslån, og hvis man skal velge de beste betingelsene, så må man velge de rette alternativene. I mange tilfeller føler folk at det kan være vanskelig med forbrukslån, og kan få inntrykk av at det er komplisert og finne ut av om betingelser er dårlige. Velger man et dårlig tilpasset forbrukslån, er det ikke sikkert at rentene man betaler er som du burde være. Man bør sjekke hos flere når man skal finne beste forbrukslån blant mulige tilbydere slik at man kan finne frem til hvilke betingelser som er best. Når man skal benytte seg av lån og ikke skaffer seg nok info for å unngå feil beslutninger, så kan kostnadene bli høye for å benytte seg av lån.

Velge blant kategorier

Når man skal velge det rette forbrukslånet, så er det en fordel å dele opp tilbydere i kategorier. Ofte deler man opp i kategorier som mikrolån, smålån og ordinære forbrukslån. Forskjellen mellom disse er lånebeløpet og nedbetalingstiden. Ordinære forbrukslån kan være på inntil 600000 kr med nedbetalingstid på 15 år. Det finnes mange mulige tilbud for forbrukslån, og det kan være vanskelig å orientere seg blant alternativene. Mange kan bli skremt av tilbudene som finnes i forhold til forbrukslån, og det er ikke alltid like lett å se når man får tilbudt betingelser som er dårlige. Dersom man velger feil betingelser for et forbrukslån, så kan lån bli mye mer kostbare enn de trenger å være. Når man skal benytte seg av forbrukslån så bør man sjekke blant flere tilbydere før man velger ut den som har det tilbudet som passer best. Hvis man leter etter det rette forbrukslånet og man ikke tar gode beslutninger, så kan kostnadene bli høye for å benytte seg av lån.

Tilbud i henhold til individuell økonomisk vurdering

Når man skal benytte seg av et forbrukslån, så vil tilbyder vurdere dine betingelser i forhold til en individuell økonomisk vurdering. Tilbudene er mange når man skal velge forbrukslån, og det er ikke alltid like lett å finne frem til de beste alternativene. I mange tilfeller føler folk at det kan være vanskelig med forbrukslån, og man vet ikke helt hvordan man skal gå frem for å unngå betingelser som er dårlige. Dersom man velger feil betingelser for et forbrukslån, så kan lån bli mye mer kostbare enn de trenger å være. Man bør sjekke alternative betingelser hos flere tilbydere slik at man kan finne frem til hvilke betingelser som er best. Når man skal benytte seg av lån og ikke skaffer seg nok info for å unngå feil beslutninger, så kan kostnadene bli ganske høye for et lån.