Forbrukslån som egenkapital for boliglån

Med dagens voksende boligpriser, så er det ikke lett for unge å skaffe seg egen bolig. I Norge så er det bygget opp en forventning om at man skal ha egen bolig, og mange strekker seg derfor langt for å få til å investere i bolig. Men med kravene for å få boliglån i dag, i tillegg til høye priser, er det ikke enkelt for unge å få råd til å kjøpe seg bolig. Spesielt i storbyen, som Oslo, har prisene økt dramatisk, og man må betale store summer for en liten leilighet om man ønsker å bo i nærheten av Oslo. Selv om markedet har normalisert seg noe på grunn av at flere boliger er kommet på markedet, så fortsetter fortsatt prisene å øke. I 2016 økte prisene mer enn normalt da flere selgere ventet med å legge boligene sine ut på markedet i frykt for at de ikke ville finne den boligen de ønsket innenfor en akseptabel prisklasse.

Unge som ikke har noen som kan hjelpe dem med egenkapitalen, vil ofte ikke kunne kjøpe boliger med oppsparte midler. En mulighet for å kunne få lån selv om man ikke har fått spart opp hele egenkapitalen, er ved hjelp av forbrukslån. Dette er ikke en anbefalt metode, men for mange kan dette være eneste muligheten.

Vanskelig for unge å skaffe nok egenkapital

Mange unge sparer så mye de kan, men sliter likevel med å få nok egenkapital for å kunne kjøpe seg inn på boligmarkedet. Når de får spart opp det de trengte på et tidspunkt, så har prisene steget raskere enn de har klart å spare. Med forbrukslån kan flere unge få en mulighet til å kjøpe seg bolig. For eksempel kan man benytte et forbrukslån til å dekke deler av egenkapitalen om man ikke har fått spart opp alt. Det vil alltid være en anbefaling å ha tilgang på deler av egenkapitalen med oppsparte midler, men man kan ellers finne tilbydere av forbrukslån som tilbyr lån til akkurat denne hensikten. Banker anbefaler at man ikke benytter denne løsningen. Man skal ikke mange år tilbake i tiden før bankene tilbød denne typen løsninger selv. Prisene på topplånene bankene tilbød den gangen, var ikke spesielt mye rimeligere enn forbrukslån er i dag.

Delvis finansiering av egenkapital med forbrukslån

Det er ikke anbefalt at man benytter forbrukslån for å finansiere hele egenkapitalen da man da kan bli spesielt utsatt ved eventuelle renteendringer, prisfall eller inntektsfall. Man bør alltid vurdere at man kan håndtere alle situasjoner slik at man blir tvunget til salg i et fallende marked. Selv om boligpriser stiger i dag, er det alltid mulighet for at man kan oppleve prisfall. Ved å benytte forbrukslån vil finansieringen av boligen bli dyrere, men det kan likevel være eneste muligheten for mange å få kjøpt sin første bolig.