Hvem sørger for rettferdige arbeidsforhold i idretten?

Gang på gang ser vi tilfeller med idrettsutøvere som aldri ønsker å bryte dopinglovverket, men som på grunn av et øyeblikk med uoppmerksomhet dømmes med øyeblikkelig utestengning fra sporten som er blitt deres levebrød. Siste eksemplet er Therese Johaug som får 18 måneders utestengelse for å ha brukt en leppekrem som legen hennes hadde bekreftet var innenfor regelverket. Har ikke idrettsutøvere lov til å ha et uoppmerksomt øyeblikk i sitt liv? Fortjener de å få dommen ”skyldig til bevist uskyldig” fra første øyeblikk selv om dopingprøven som avslørte det beviselig har så lavt innhold av et middel på dopinglista at det ikke under noen omstendigheter kan øke idrettsprestasjoner eller gi henne noen fordeler i konkurransen.

Alle andre i Norge som har en jobb eller et eller annet levebrød har en viss rettsikkerhet før de mister levebrødet sitt. En rettslig instans skal bevise at de har opptrådt uforsvarlig eller brutt et alvorlig regelverk. Dette gjelder ikke for idrettsutøvere. I idretten dropper man all rettssikkerhet i likhet med totalitære regimer. Få personer i frie samfunn støtter totalitære regimer, og selv i forhold til terror må man bevise at den skyldige utførte handlingen før de kan dømmes, selv om noen land har valgt å frata dem rettigheter frem til dommen avsies.

Man argumenterer med at andre har fått en like streng dom for å understreke at Johaug fikk som hun fortjente, men burde man ikke ha et system som tar høyde for at man faktisk ikke forsøkte å fremme sin prestasjon? Burde man ikke frikjennes når det er bevist at man ikke hadde nok mengder i blodet til at man på noe vis kunne ha oppnådd noen fordeler med det? Dette burde gjelde for alle som står i samme situasjon som Johaug. I lang tid har man godtatt at kampen mot doping innebærer et utall av uvarslede tester og andre inngrep i privatlivets fred. Idrettsutøvere regner det som en del av det å være idrettsutøver. Idretten må også støttes av rettssikkerhet. Man må ha lov til å gjøre en tabbe. Uten et system som åpner for at man viser litt medlidenhet hvis man gjorde en tabbe som faktisk ikke forårsaket noen ulempe for noen og hvor man kan bevise at man faktisk ikke forsøkte å jukse, så har man jo ikke kommet noen vei med arbeider-rettigheter. Hvordan kan man argumentere med at idrettsutøvere skal leve i denne typen totalitært system mens alle andre arbeidere beskyttes av et utall av regler? Fortjener ikke idrettsutøvere å defineres som arbeidere? De lever av idretten og fortjener samme rettssikkerhet som det resten av samfunnet har.

Rettssikkerhet gjelder ikke for idrettsutøvere

Idretten holdes utenfor det norske skattesystemet og tydeligvis også det norske rettssystemet. De lever under sitt eget skattesystem og må svare til lovverk som ellers ikke aksepteres i samfunnet. Hvordan kan dette skje i Norge? Hvem jobber for å sikre rettigheter til idrettsutøverne? Noen idrettsutøvere har klart å opparbeide seg en god økonomi ved å lykkes i sitt felt, men mange som satser alt for idretten tjener lite i forhold til hvor mye de jobber for å kunne få lov å representere landet vårt i forskjellige stevner rundt omkring i verden. Selv om man har tjent noen kroner, så bør man fortsatt ha samme rettigheter som de som fortsatt jobber mot toppen. Skattesystemet idretten må svare til er innført for å gjøre det lettere for idrettsklubber å få inn penger til klubbene. Lovverket, derimot, har ikke den samme hensikten. Alle ønsker at man får bort doping fra idretten, men det må gjøres på et vis som ivaretar rettssikkerheten til enkeltpersoner. Hvis en lovlydig person som aldri er dømt for noe uheldigvis har fått en sigarettpakke av en venn hvor det tilfeldigvis befinner seg en marihuana-sigarett som ikke helt er slukket slik at man får i seg et lite sniff av sigaretten, så vil man ikke dømmes i henhold til strengeste straff for besittelse av narkotika. Nei. De vil bli vurdert i forhold til at de kom over sigaretten med et uhell og ville måtte tåle uttalelsen ”Ikke gjør det igjen!”, for så å kunne gå tilbake på jobb som om ingenting hadde skjedd.

Hvor er arbeidsmiljøloven for idrettsutøverne?

I mange år har man sloss for arbeidernes rettigheter i Norge, og resultatet er arbeidsmiljøloven. Den sikrer at det skal være trivelig for folk å gå på jobb, at de skal få betalt for jobben sin, og at de skal ha en viss sikkerhet for at de fortsatt har jobben sin dagen etter. Hvis noen forsøker å bryte arbeidsmiljøloven, så vil de sannsynligvis få en dom mot seg for bruddet og de må rette opp i skadene de forårsaker.

Ingen tar denne kampen for idrettsutøvere som gjør en liten tabbe og blir utestengt i 18 måneder. Jeg sier ikke at Therese Johaug skal behandles noe annerledes enn andre, men alle må vel være enige i at dette er et lovverk som ikke hører hjemme noe sted for noen av dem som aldri har forsøkt å jukse men som har kommet i kontakt med noe som står på dopinglista uten å være klar over det. Det må finnes noen form for krav til bevis som også innebærer om man i det hele tatt forsøkte å jukse?

Hvem sloss for arbeiderrettighetene for de som dømmes?

Når det gjelder mangelen på rettssikkerhet i forhold til dopingregelverket så er det ingen som mener at noe er feil. Man må jo gjøre alt for å stoppe doping. Men det samme gjelder for bruk av narkotika, tyveri, innbrudd, vold, fyllekjøring og et utall av andre lovbrudd ellers i samfunnet. Behandler man disse forseelsene med den samme mangelen på rettssikkerhet? Med en gang vanlige borgere vet at dette ikke angår dem, så kan de, uten engang å endre ansiktsuttrykk, uttale at man selvsagt skal utestenges fra all idrett om man har vært i kontakt med et middel på dopinglisten. Denne listen endres fra dag til dag. Det samme gjelder listen over hva som regnes som narkotiske stoffer. Hva som er lovlig en dag er ulovlig den neste.

Dette kan faktisk bare sammenliknes med den spanske inkvisisjonen eller jakten på hekser i middelalderen. Hvis man ikke kan bevise at man er uskyldig, så har man selvsagt forsøkt å jukse og skal ha strengeste straff. Skal man forsøke å forklare dette, så må det være med at de som er ansvarlig for dopinglovverket rett og slett er fornærmet fordi de måtte bruke så lang tid på å finne ut av fakta i saken. Kunne hun ikke heller selv sikret at hun ikke kom borti middelet slik at de slapp å gjøre all denne jobben?

Noen må ta opp paroleplakatene og stå frem for idrettsutøverne. La dem i alle fall få en straff som står i forhold til hva de har forsøkt å gjøre. Har de forsøkt å bryte reglene eller med et uhell har fått i seg nok stoffer til at det er prestasjonsfremmende, så bør de dømmes for uaktsomhet, men når de bruker en leppesalve som idrettslegen har sagt er ok, og ikke får i seg nok stoffer til at det en gang gir en hvit blodcelle nok krefter til å kjempe litt hardere for å ta livet av et virus, så er det ingen rettslig logikk i utestengelse i 18 måneder.

Noen må ta en gjennomgang av rettssikkerheten for denne glemte gruppen i dette landet. I andre bransjer streiker man. Noen utøvere som har tenkt på at man faktisk kan boikotte visse arrangementer eller rett og slett streike for å vise sine medutøvere sympati? Hvis ingen norske utøvere stiller på langrennsstevner, vil ikke det markere at man ikke er enige med lovverket? I en idrettsgren som har vært dominert av nordmenn i mange år vil man vel legge merke til en boikott fra deres viktigste konkurrenter?

Hvorfor bør man vurdere å refinansiere boliglån

Det kan være mange penger å spare på å refinansiere boliglån. Hos de fleste er dette en av de høyeste utgiftspostene. Prisene på boliger øker raskt, spesielt i storbyer, og dermed må man også låne mer for å få kjøpt boligen man ønsker. I Oslo øker prisene raskt i 2017, og i 2016 var man i en situasjon som gjorde at prisene økte ekstremt raskt. Når man har en balanse mellom boliger som tilbys for salg og boliger som ønskes kjøpt, så er prisveksten normal i forhold til markedet. Det er situasjonen man har i Oslo i 2017, men i 2016 var mange skremt av den ekstremt høye prisveksten, og man var redde for ikke å få kjøpt boligen man ønsket for prisen man kunne håndtere. Derfor var det mange som valgte å vente med å legge boligene ut for salg. Man kom i en situasjon hvor kundene ønsket å kjøpe bolig før man solgte sin egen.

Denne prisveksten gjør at lånet man trenger for å kjøpe bolig er enda høyere enn det var tidligere. Behovet for høyere lån øker stadig, og selv om markedsrenta er lav for boliglån, så utgjør små marginer i renta at man sparer mye penger.

Boligpriser forårsaker høye boliglån

Med høye boliglån kan besparelsene bli høye ved å refinansiere boliglånet. På grunn av at det er penger å spare, så bør man følge med på markedet selv om man i utgangspunktet ikke ønsker å bytte bank. Hvis man ikke følger med i markedet, kan man forvente at man får høyere boligrente enn det nye lånetalere får fordi bankene ikke er like flinke til å redusere rentene i forhold til markedet for eksisterende kunder. Om du derimot henter inn et tilbud om å refinansiere boliglån hos en annen bank, så finnes det måter å forbedre boligrenten på selv om du ikke ønsker å bytte bank.

Stor konkurranse om kundene som ønsker boliglån

Konkurransen for boliglånkundene er stor hos bankene. Derfor vil man kunne få tilbud om bedre rente når man ber om tilbud på å refinansiere boliglån hos de fleste banker. Det vil alltid være små forskjeller i rentenivået mellom bankene. Selv om du fikk det beste tilbudet når du tok opp boliglånet, så er det ikke sikkert din bank har det beste tilbudet i dag. Det kan være at du benyttet deg av en av de første bankene som justerte renta i forhold til styringsrenta, mens de andre bankene valgt å følge etter kort tid etter din bank.

Bedre rente hos egen bank

Det er mange grunner til at ikke alle ønsker å bytte bank. Det kan være fordi man ønsker at banken har en lokal filial, en bra nettbank, bra mobilbank-løsning, bank-i-butikk eller rett og slett fordi arbeidsgiver har en avtale med dem. Men det kan også være fordi man er fornøyd med banken generelt sett. Men det betyr ikke at man ikke kan oppnå en bedre rente selv om din bank ikke gir deg de beste rentene som finnes på markedet og ikke har noen planer om å endre det. Du kan benytte et tilbud om å refinansiere boliglånet ditt fra en annen bank som argument for at de skal gi deg bedre rente. Hvis banken har anledning til å gi deg renten du ber om, så får du den. De ønsker ikke at du bytter bank noe mer enn du ønsker det.

Forbrukslån som egenkapital for boliglån

Med dagens voksende boligpriser, så er det ikke lett for unge å skaffe seg egen bolig. I Norge så er det bygget opp en forventning om at man skal ha egen bolig, og mange strekker seg derfor langt for å få til å investere i bolig. Men med kravene for å få boliglån i dag, i tillegg til høye priser, er det ikke enkelt for unge å få råd til å kjøpe seg bolig. Spesielt i storbyen, som Oslo, har prisene økt dramatisk, og man må betale store summer for en liten leilighet om man ønsker å bo i nærheten av Oslo. Selv om markedet har normalisert seg noe på grunn av at flere boliger er kommet på markedet, så fortsetter fortsatt prisene å øke. I 2016 økte prisene mer enn normalt da flere selgere ventet med å legge boligene sine ut på markedet i frykt for at de ikke ville finne den boligen de ønsket innenfor en akseptabel prisklasse.

Unge som ikke har noen som kan hjelpe dem med egenkapitalen, vil ofte ikke kunne kjøpe boliger med oppsparte midler. En mulighet for å kunne få lån selv om man ikke har fått spart opp hele egenkapitalen, er ved hjelp av forbrukslån. Dette er ikke en anbefalt metode, men for mange kan dette være eneste muligheten.

Vanskelig for unge å skaffe nok egenkapital

Mange unge sparer så mye de kan, men sliter likevel med å få nok egenkapital for å kunne kjøpe seg inn på boligmarkedet. Når de får spart opp det de trengte på et tidspunkt, så har prisene steget raskere enn de har klart å spare. Med forbrukslån kan flere unge få en mulighet til å kjøpe seg bolig. For eksempel kan man benytte et forbrukslån til å dekke deler av egenkapitalen om man ikke har fått spart opp alt. Det vil alltid være en anbefaling å ha tilgang på deler av egenkapitalen med oppsparte midler, men man kan ellers finne tilbydere av forbrukslån som tilbyr lån til akkurat denne hensikten. Banker anbefaler at man ikke benytter denne løsningen. Man skal ikke mange år tilbake i tiden før bankene tilbød denne typen løsninger selv. Prisene på topplånene bankene tilbød den gangen, var ikke spesielt mye rimeligere enn forbrukslån er i dag.

Delvis finansiering av egenkapital med forbrukslån

Det er ikke anbefalt at man benytter forbrukslån for å finansiere hele egenkapitalen da man da kan bli spesielt utsatt ved eventuelle renteendringer, prisfall eller inntektsfall. Man bør alltid vurdere at man kan håndtere alle situasjoner slik at man blir tvunget til salg i et fallende marked. Selv om boligpriser stiger i dag, er det alltid mulighet for at man kan oppleve prisfall. Ved å benytte forbrukslån vil finansieringen av boligen bli dyrere, men det kan likevel være eneste muligheten for mange å få kjøpt sin første bolig.

Hvordan spare penger med kredittkort

Selv om mange forestiller seg at det er dyrt å benytte et kredittkort, så er ikke dette riktig i Norge. I Norge betaler forbrukerne sjeldent gebyr for å benytte kredittkort, med noen få unntak. I tillegg er kredittkortene i dag som oftest gratis å ha. Tidligere måtte man som oftest betale et årsgebyr for å ha kortet, i tillegg til fakturagebyr. Men konkurransen har gjort at de fleste tilbyderne i dag har tatt bort gebyrene. Dette, i tillegg til at kredittkort-tilbyderne sloss om å gi deg best mulige rabatter, er din sjanse til å spare penger ved å bruke kredittkort. Alt du trenger å gjøre, er å finne et kredittkort som tilbyr rabatter på de varer eller tjenester du likevel vil benytte deg av. Da vil du kunne betale mindre for utgifter du ellers vil ha uansett.

Avtale-rabatter

Så godt som alle kredittkort-tilbydere har forhandlet frem avtaler med spesifikke butikker, nettbutikker, reiseselskaper eller bransjer. Noen vil tilby deg utvalgte tilbud i henhold til avtalene de har forhandlet frem en spesifikk måned, mens andre har faste rabatter innenfor visse produkter eller spesifikke leverandører. Det er ganske vanlig at man har rabatter på drivstoff, da dette er noe de fleste vil kunne dra nytte av da de benytter bilen sin uansett om de har kredittkort eller ikke. Du kan ellers få rabatter innenfor bransjer, som nettbutikker for klær, sko, og skjønnhetsprodukter, eller data og forbrukerelektronikk. Du vil også finne noen nettbutikker eller andre leverandører som tilbyr sine egne kredittkort, og da vil du få rabatter i deres egne butikker.

Noen tilbydere av kredittkort tilbyr deg muligheten for å velge hvilken bransje du ønsker rabatter innen for hver måned. Uansett hvilken løsning som følger med ditt kredittkort, så kan du spare penger ved å benytte kortet på de produktene som gir rabatter for deg.

Cashback

Ikke alle tilbydere gir deg rabatter direkte, men hos noen tilbydere blir du tilbudt rabatter i form av cashback-løsninger.Forskjellen på det er at du kan se rabatten du får umiddelbart når du handler produktet, mens cashback-rabatter får du refundert på fakturaen når du får den. Resultatet blir det samme. Du får til slutt produktene du kjøper billigere enn du ellers ville gjort.

Spar penger på reiser

En vanlig bransje man kan oppnå rabatter innen, er for reiser. Mange av oss reiser på ferier eller reiser i jobben. Dette benytter kredittkortselskapene for å få et konkurranse-fortrinn foran sine konkurrenter. De fleste tilbyderne vil i dag tilby deg gratis reiseforsikring hvis du betaler mesteparten av reisen din med kredittkortet deres. Du kan ellers få tilbud om rabatterte reiser fra utvalgte kredittkort-tilbydere, men noen kredittkort tilbys også av flyselskaper eller andre reiseselskaper. Du kan finne flyselskaper som fakturerer et gebyr hvis du benytter et annet kredittkort enn kortet som utstedes fra det aktuelle flyselskapet.

De er med andre ord lurt å sjekke hvilke kredittkort som gir rabatter på de produkter og tjenester du likevel benytter. Det kan til slutt bli mange penger å spare på dette som du kan benytte til noe annet.

Hvordan velge forbrukslån

Tilbudene er mange når man skal velge forbrukslån, og det kan være vanskelig å orientere seg i tilbudene. Mange kan bli skremt av tilbudene som finnes, og føler de ikke har oversikt over hvilke lån som er bra og hvilke som er dårlige. Velger man et dårlig tilpasset forbrukslån, kan dette bli vesentlig dyrere for deg enn det behøver å være. Man bør finne ut litt om de forskjellige tilbyderne før man velger ut den som har det tilbudet som passer best. Ved å ta for raske beslutninger, så kan du ende opp med å betale ekstremt høye priser for et relativt lite lån. Noen tilbydere etablerte seg i et tidligere marked hvor du måtte betale dyrt for fleksible løsninger. Man kunne for eksempel få tilbudt SMS-lån og mikrolån med årlig effektiv rente på over 50% eller til og med så høyt opp som 100% og enda høyere. Selv om det ikke ser slik ut når man leser betingelsene, så skyldes det at denne typen lån ofte er meget korte lån som betales tilbake raskt og at man tar betalt i gebyrer slik at rentene ser uskyldige ut.

Disse tilbyderne finnes fortsatt og tar fortsatt høye effektive renter, selv om du kan få akkurat like fleksible lån fra tilbydere som har bedre balanserte priser. Ønsker man lån på dagen, så er det mulig med en tilbyder av vanlig forbrukslån. Men selv om tilbyderen tilbyr en lav rente, så betyr ikke det at det er renten du får. Renten vurderes individuelt, og derfor kan du få en høyere rente enn den som annonseres, og vanligvis ønsker de ikke å gi deg info om grunnlaget for denne beslutningen.

Forskjellige betingelser med forskjellige tilbydere av forbrukslån

Når man skal benytte seg av et forbrukslån, så kan man få forskjellige betingelser, avhengig av hva man trenger det til. En betingelse er prisen, men man kan også få forskjellige typer lån. Noen tilbydere tilbyr forbrukslån i form av en låneramme, mens andre tilbyr tradisjonelle løsninger. Hvis du ikke trenger alle pengene umiddelbart, så kan det være en stor fordel å benytte en låneramme i stedet for et tradisjonelt lån. Da sparer man rentene for den delen av lånet man ikke trenger umiddelbart

Pris på forbrukslån

Pris på forbrukslån kan variere stort mellom forskjellige tilbydere. Det er derfor en stor fordel å vurdere flere tilbydere. For å gjøre det er man nesten nødt til å søke om lån hos hver tilbyder, da man ellers ikke finner ut av hvilken rente man vil bli tilbudt. For å hjelpe med å søke forbrukslån hos flere tilbydere, er det ganske vanlig å benytte en lånmegler. Disse har inngått samarbeid med flere tilbydere, og de sender søknaden din til alle sine samarbeidspartnere. Da vil du bare behøve å fylle ut et søknadsskjema, men kan forvente å få tilbud fra alle de samarbeider med. Da kan du sitte i fred og ro og vente på tilbudene de sender deg og kan vurdere hvem som tilbyr deg best pris på produktet. Så kan du velge den tilbyderen som passer best for deg. Lånmegleren er vanligvis gratis, og de forsøker ikke å påvirke valget ditt. De får selv betalt fra sine samarbeidspartnere for å tilby ditt navn som lead, og de er derfor ikke avhengig av at du tar det ene eller det andre valget.

Riktig bruk av kredittkort

Mange forbrukere er skeptiske til kredittkort fordi man hører om høye rentekostnader og dyr gjeld. Men kredittkort er et produkt som gir mange muligheter for dem som bruker det riktig. De som opplever at kredittkort blir dyre, er vanligvis personer som benytter kredittkort som forbrukslån. Dette er ikke måten det var meningen at man skulle bruke kredittkort. I dag har de fleste kredittkortleverandører tatt bort årsgebyr og gebyrer for brukerne for å benytte kortet. Når man i tillegg vurderer hvorfor kredittkort opprinnelig kom på markedet, og benytter det slik det var meningen at man skulle, så kan man faktisk spare penger i stedet for at det koster penger.

Opprinnelig oppstod kredittkort som en mulighet for forretningsreisende å kunne betale for restaurantbesøk, hoteller og reiser ved å betale alt samlet på en faktura en gang i måneden. Dette gjorde at det var enklere å være på forretningsreise. I noen tilfeller hadde man behov for å fordele fakturaen over flere måneder, og derfor oppstod kredittgrenser for å gi mulighet til dette. Men det var aldri meningen at man skulle benytte kredittkort som forbrukslån. Rentene ble satt i forhold til at man kunne benytte to til tre måneder for å betale fakturaen, og rentene var derfor høyere enn for forbrukslån eller andre lån. Men om man benytter kredittkortet og betaler fakturaen hver måned, så koster det med de fleste leverandørene ingenting å benytte denne tjenesten.

Mye å spare ved å benytte et kredittkort slik det er ment å brukes

Konkurransen mellom kredittkortleverandørene er etter hvert blitt stor, og derfor har de fleste kredittkort-leverandørene etablert løsninger for å gi kundene deres muligheter for å spare penger. Man har forhandlet frem avtaler som gir rabatter på drivstoff, reiser og forskjellige forbruksprodukter, i tillegg til at man tilbyr gratis reiseforsikring om du benytter kortet for reisen. Hvis du velger det kredittkortet som gir rabatter på de produktene du uansett benytter, så sparer du faktisk gode penger ved å benytte kredittkortet i stedet for å betale med andre betalingsmidler.
Med andre ord, så kan man oppnå store fordeler ved å benytte kredittkortet slik det er beregnet å bli brukt. De som har opplevd at det er dyrt med kredittkort, er som oftest dem som har benyttet kredittgrensen og baserer seg på tilbakebetaling over lang tid. Da blir dette en dyr løsning. Man må kjenne produktet man benytter slik at man benytter det på den måten som er mest praktisk.